Termes i Condiciones Legals

Dades identificatives del titular de la web:

En compliment del deure d’informació de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, reflectim les dades de la titular del domini web:

CATALINA GUARDIOLA ROSSELLO

41.516.378-K
C/ SABATERES, 85, 1B

07340 ALARÓ
TELF. 678.871.653
WWW.CATADEPLACETA.COM
en endavant és denominarà la titularitat com CATA DE PLACETA

Usuaris

L’accés i ús d’aquest portal titularitat de – CATA DE PLACETA – permet la condició d’usuari, qui a conseqüència accepta les condicions generals d’ús aquí reflectides, així com informació i serveis i productes oferts mitjançant la web.

La contractació dels productes o serveis de CATA DE PLACETA -, es regularan amb conformitat dels presents Termes i Condicions, així com l’adquisició dels mateixos mitjançant la corresponent contractació i condicions de contractació.

Portal Web

CATA DE PLACETA – proporciona accés a diverses informacions, serveis, productes o dades, que són de la seva propietat, assumint L’USUARI la responsabilitat de l’ús del portal web.

CATA DE PLACETA – no serà responsable de les opinions publicades i continguts aportats per l’usuari per mitjà de xats, o altres elements de participació. Ni tampoc del mal ús que es dugui a terme de la web, eximint de qualsevol responsabilitat a la titular. Tampoc es fa responsable la titular del contingut d’altres pàgines web propietat de terceres persones o altres entitats, que es puguin enllaçar des de la pàgina web de CATA DE PLACETA,.

L’accés i navegació de l’usuari a la web, no necessita registre i és gratuït, sense perjudici de les despeses de connexió mitjançant la corresponent xarxa de telecomunicacions.

Per procedir a l’adquisició d’un bé o servei de CATA DE PLACETA, si serà necessari la transmissió a la titularitat de certa informació de caràcter personal, per poder prestar correctament el servei, sempre informant el consumidor de la següent política de protecció de dades.

Protecció de dades

CATA DE PLACETA, es compromet com a una obligació elemental de la contractació dels seus productes a respectar la privacitat dels seus clients.

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, art 11 i ss., s’informa a l’usuari o client dels productes que la comunicació i registre de les seves dades personals a CATA DE PLACETA per a la prestació dels serveis corresponents, o gestió de consultes relatives a la seva activitat, comportarà que les seves dades personals s’incorporin a un fitxer de la seva titularitat, finalitat del qual és la gestió i tramitació dels serveis, venda dels productes sol·licitats o qüestions demanades a CATA DE PLACETA.

Es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant CATA DE PLACETA, mitjançant correu electrònic a l’efecte a la direcció de info@catadeplaceta.com, especificant les dades identificatives de la persona que sol·licita la modificació, cancel·lació, etc., de les seves dades personals.

La veracitat de les dades facilitades o requerides per la contractació o prestació del servei és obligatòria, facultant a CATA DE PLACETA la possibilitat de no prestar servei, vendre o suspendre temporalment la gestió o producte encomanat.

Les dades personals introduïdes i facilitades a CATA DE PLACETA, mitjançant els formularis a l’efecte, seran objecte de tractament i s’inclouran en un fitxer registrat conforme a la normativa de protecció.

Aquestes dades personals només subtilitzaran amb l’objectiu de complir i respectar les obligacions contractuals i prestació dels serveis corresponents, comprometent-se a no comunicar cap tipus de dades personals a altres entitats amb compliment de les obligacions contractades a CATA DE PLACETA.

Propietat intel·lectual

CATA DE PLACETA, és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la pàgina web, elements continguts a aquesta (colors, estructura, disseny, etc.) Tots els drets reservats. Quedant prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts de la web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

CATA DE PLACETA, no es fa responsable, dels danys i perjudicis ocasionats, per errors, omissions dels continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, encara que s’han adoptat mesures tecnològiques per evitar-ho.

CATA DE PLACETA, informa que atenent a la naturalesa dels productes o serveis que es vulguin comprar, a conseqüència de motius de fabricació, producció artesanal i manual, entre altres factors, els productes ensenyats no tenen per què coincidir amb els productes mostrats a les imatges contingudes en la web, com per exemple amb les mesures sol·licitades, tonalitat dels colors, disseny, entre altres circumstàncies.

És sol·licita a l’usuari que abans de confirmar la compra dels productes, sol·liciti informació respecte del producte a adquirir, no assumint cap responsabilitat CATA DE PLACETA, dels perjudicis produïts per aquestes causes. Ni dels defectes, omissions o errors per la venta dels nostres productes mitjançant altres fonts, d’altres comerços web, o tendes o comerços presencials.

Modificació de les condicions

CATA DE PLACETA, es reserva el dret a modificar sense avis previ, les condiciones que consideri oportunes. Recordant que no es fa responsable dels contenguts d’enllaços d’una web externa.

En cas que una o varies de les presents condicions és declarassin nul·les, s’informa que subsistira el contingut de les altres condicions o part de les mateixes en el contingut que no sigui afectat per la declaració de nul·litat, corresponentment, l’extensió de la nul·litat està limitat al contingut del declarat nul, la resta és conservarà.

Legislació aplicable, competència

Som una entidad dedicada a oferir serveis i venda de productes a l’Illa de Mallorca.
Aplicarà la normativa i jurisdicció espanyola a l’efecte.

En cas que un tribunal competent, determini que una condició no és vàlida, serà eliminada o modificada en relació a la resolució judicial.