Formen part de la tradició i la cultura de tots els pobles de Mallorca, i se celebren de moltes maneres, estic xerrant de ses processons. Però  no som aquí per xerrar de processons. Lo que mos uneix a n’es mallorquins per Pasqua és sa taula. Sa tradició és cuinar en família ses “Panades”, es “robiols” i es “crespells“, i es diumenge de pasco es berena de tot, més frit de pasco.

Resumit: panades, rubiols, frit de Pasco, crespells, etc. Per un bon mallorquí/mallorquina, PASCO se resumeix en menjar, i en menjar molt bé.

Que tengueu molt bones festes de Pasco!

Filter